Projekt LSDGen Assistant

System wspomagania projektowania LSDGen Assistant (Lightweight Structure Design Generative Assistant) jest aplikacją typu Knowledge-Based Engineering wspomagająca projektowanie lekkich konstrukcji cienkościennych opartych o technologię kompozytów cienkowarstwowych. Oprogramowanie powstało  w odpowiedzi na potrzeby Śląskiego Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego, które z powodzeniem wytwarza lekkie konstrukcje kompozytowe o unikalnych właściwościach. System wspomaga działania projektowe lekkich konstrukcji kompozytowych w trzech zakresach prac: konwersji tradycyjnej konstrukcji do cienkowarstwowej, projektowanie z zastosowaniem innowacyjnej technologii cienkowarstwowej, obsługa technologiczna procesu wytwarzania obiektów w technologii cienkowarstwowej. Działania te mogą być znacznie zautomatyzowane przez proponowaną aplikację KBE – LSDGen Assistant